• Zajištění jámy hotelu Royal Regent Karlovy Vary

  • Rekonstrukce Šlechtovy restaurace v pražské Stromovce - sanace svahu

  • Zajištění stavební jámy Rehabilitační nemocnice v Berouně

  • Mikropilotové založení výrobní linky uvnitř haly za provozu

Vítejte na stránkách společnosti MIBOSAN s.r.o.

Práce speciálního zakládání staveb, zajišťování stavebních jam, provádění kotvení svahů, lanových a tyčových kotev, vrtání mikropilot, mikrozápor, včetně provádění výdřevy a stříkaných betonů. Déle provádíme statické zasilování stavebních konstrukcí formou reprofilací mokrým nástřikem, vkládáním helikálních výztuží nebo uhlíkových lamel či tkanin. Injektujeme konstrukce proti vzlínání vlhkosti, výplňové cementové injektáže případně dotěsňování pomocí materiálů na bázi akrylátů nebo polyuretanů.

Provádíme sanace staveb. Aplikujeme sanační malty či betony ručně i strojně, hydrofobizační materiály či hydroizolační stěrky. Zhotovíme izolační stěrky v kombinaci se sanačními omítkami. Vždy navrhnujeme kompletní systém pro daný objekt !!!

Sanace staveb

Provádíme injektáže zdiva proti vzlínající vlhkosti či injektáž trhlin v betonových konstrukcích jedno či dvoj-složkovými PUR pryskyřicemi. Dále cementové zpevňující injektáže či vyplňující například popílkobetonem.

Chemické a cementové injektáže

Realizace stříkané hydroizolační membrány nahrazujicí fóliovou izolaci bázi polymer-cementů. Výhodou tohoto systému je dokonalé spojení hydroizolační membrány a podkladu v celé ploše. Vzhledem k cementové bázi materiálu dochází k dokonalému spojení podkladních a následných betonových vrstev.

Stříkané hydroizolace

Prodáváme injektážní zařízení a příslušenství. Hliníkové Injektážní pakry a zvláště pak plastové, jejichž výhodou je výrazně rychlejší montáž i demontáž. Dále stavební materiály, převážně ze segmentu sanací staveb. E-shop na adrese www.injekt.cz

Prodej injektážního zařízení, materiálů a příslušenství