2 vrtané studny hloubky 30m pro zásobování domu a závlahu zahrady, vrtání v pažení, těsnění bentonitem s následnou obetonávkou vrtu.

 

Realizace hlazených stříkaných betonů do záporového pažení přístavby činžovního domu v ul. Sázavská, Praha 2

 

    

Tryskání degradovaných betonů, pasivace výztuže, montáž předsazené spřežené výztuže, reprofilace betonových průvlaků.

10-12/2019

 

Objednatel: Raeder & Falge s.r.o.

 

Provedení vrtů pro následnou injektáž opěry a pilíře mostu, Vlastějovice.

Investor: SŽDC a.s.

 

Záporové pažení kotvené svorníky IBO R32 a R51.

Založení křídel mostu na mikropilotách. 22ks tr 89/10 dl. 8m

  

Provedení záporové pažení se stříkaným betonem a trubkovými rozpěrami.

Hloubka výkopu 6m v těsné blízkosti 2 domů.

Mikropilotové založení mostu v Alžbětíně na silnici I/27, foto dokončených prací s navařenými hlavami MP.

68ks mikropilot 108/16 a záporové pažení.

Pilotní projekt rekonstrukce a statického zasílení energetického kolektoru Pražské energetiky. Práce probíhaly za provozu, v hloubce 120m.

Prováděno v režimu ČPHZ.

24 ks 7m mikropilot 108/16 uvnitř sterilní haly s výškou stropu 4m za provozu

Objednatel: Bau-Stav a.s.

Zajištění 27m vysoké stavební jámy pro hotelový komplex v Karlových Varech.

Zakázka zahrnuje kompletní zajištění prvky mikrozápor, lanových a tyčových kotev kotvených do převázek, stříkaných betonů a mikropilot.

 

Investor: Bau-Stav a.s.

 

660 m2 stříkaných betonů opěrné stěny nově budovaného pavilonu Rehabilitační nemocnice Beroun, výdřeva záporového pažení v rozsahu 400 m2

Zajištění 350m2 stavební jámy, kombinací zápor s výdřevou a injektovanými svorníky a stříkaných betonů.

 

Soukromý investor

Sanace 38 polí ŽB oplocení areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

 

Investor: Thomayerova nemocnice

Zesílení patek linie VVN Řeporyje

 

Investor: ČEZ a.s.

Zajištění svahu 700m2 stříkaným betonem a tyčovými kotvami.

 

Investor: Magistrát Hl. města Prahy

Sanace a kompletní přestavba části zázemí pivovaru Vojanův Dvůr na Malostranském náměstí.

 

Soukromý investor.

Sanace zdiva a podlah historické budovy rezidenčního objektu Mlýnice Okoř.

 

Soukromý investor

Kompletní sanace včetně stavebních úprav technologické části minipivovaru U tří růží.

 

Soukromý investor.

Sanace malé vodní elektrárny Spálov společnosti ČEZ.

Práce zahrnovaly vysokotlaké otryskání, sanace betonových a kamenných ploch s finálními nátěry materiály MAPEI.

 

 

Sanace a hydroizolace soklu pavilonu A4 Thimayerovy nemocnice.

Součástí bylo provedení zemních prací a finální úpravy asfaltových a dlážděných povrchů.

 

 

Injektáž bílé vany v areálu Benteler

 

Objednatel: SYNER

Dotěsnění stávajících pozorovacích vrtů, vrtání nových vrtů do tělesa hráze a zřízení stabilizovaných měřičských bodů.

 

Investor: Povodí Moravy

Chemická injektáž šachty a dotěsnění prostupů díla VD Žernoseky materiály MAPEI.

 

Investor: Severočeské vodovody a kanalizace

BD Podskalská

Liniová injektáž, sanace a obnovení režného pohledového zdiva, jádrové vrtání.

Dále vrtání a kotvení základů.

 

Objednatel: Raeder & Falge

Střikané izolace na vjedovém portálu levého tubusu.

Použití stříkané hydroizolační membrány BASF Masterseal 345 z důvodu členitosti konstrukce.

Objednatel: Metrostav D5

Sanace Thomayerovy nemocnice pavilonů A1 a A2.

Byly provedeny liniové i plošné injektáže proti vzlínající vlhkosti, aplikace hydroizolační minérální stěrky a omítek uvnitř budovy. Na vně budovy izolační stěrky v kombinaci s hydroizolační fólií a rovněž nanesení omítek a štuků.

Provedeno materiály výrobce Remmers.

Objednatel: SYNER s.r.o.

Podlití celkem 13 ks ocelových patek ocelové konstrukce, které se plošně podlévaly pro dokonalé spolupůsobění s nosnou betonovou deskou.

Stavba: CITY DECO Pankrác

Odebírání jádrových vrtů ČVUT Kloknerův ústav - 2017/8

Sanace, injektáž zdiva a malování pošty Unhošť - 10/2016

Injektáže průsaků VD Žernoseky - 10/2016

Sanace stropů stříkaným betonem - ZŠ Příbram, 10/2016

Oprava plotu, zpevnění a injektáž základové spáry, Tuchoměřice - 10/2016

Injektáž prostupů obvodových stěn hotelu LH Harvey, Františkovy Lázně - 09/2016

Sanace stropů Nemocnice Příbram - 08/2016

Nádrž Žernoseky - 07/2016

Stříkané sanační malty, areál FOSFA Břeclav - 06/2016

Injektáže metra V.A