Pozemní stavby a development

 
   

Podílíme se na několika developerských projektech v horských oblastech, na kterých zároveň fungujeme jako generální dodavatel.

 

Vrtané studny

Provádíme vrtané studny na klíč.

Zpracujeme projekt studny včetně hydrogeologický posudek, zajišťíme stavební povolení.

 

Průměr vrtání 191mm, studniční pažnice 125x4 mm v kolektorové části s perforací, obetonávka zhlaví vrtu, případně bentonitová zátka, pro zamezení kontaminace studny povrchovou vodou.

V případě pořadavku investora kompletní provedení zhlaví vrtu.

Průzkumy geologických ložisek

   

 

Provádíme průzkumy ložisek i v režimu ČPHZ

 

Zajišťení svahů a stavebních jam, stříkané betony

Provádíme zajišťování svahů, stříkané betony, kotvení lanovými či tyčovými kotvami.

Dále mikrozáporové pažení pro zajištění stavebních jam

 

Mikropiloty do průměru vrtu 300mm, nejčastěji používané průměry TR 89/10, 180/16.

Sanace staveb

       

Provádíme sanace zděných i monolitických konstrukcí. Ručně či strojně aplikujeme sanační malty či betony, hydrofobizační materiály, hydroizolační stěrky a sanační omítky.

Stříkané hydroizolace

        

Realizace stříkané hydroizolační membrány nahrazujicí fóliovou izolaci na bázi polymer-cementů.

Výhodou tohoto systému je dokonalé spojení hydroizolační membrány a podkladu v celé ploše. Vzhledem k cementové bázi materiálu dochází k dokonalému spojení podkladních a následných betonových vrstev.

Injektážní práce

    

Provádíme injektážní práce monolitických konstrukcí materiály na bázi polyuretanových pryskyřic pro zatěsnění lokálních tečí, dále dvousložkových gelů, převážně na sanaci poruch fóliových izolací.

Dále injektáže zdiva krémy pro vytvoření horizontálních clon proti vzlínající vlhkosti.

Použití vhodného materiálu a postupu zamezení průsaků vody je individuální a při každé realizaci vyžaduje návrh nejvhodnějšího technického řešení.

Inženýrsko-geologický průzkum

   

Provádíme odběry vzorků zdiva, betonových konstrukcí či zemin pro potřeby inženýrsko geologického průzkumu.

Zpráva vypracována naším autorizovaným geotechnikem.

 

Jádrové vrtání

 

Provádíme jádrové vrtání průměrů 12 až 500mm. Vrty je možné provádět v podlaze, stěně, stropě a pod úhlem až 45 stupňů. Jedná se převážně o zhotovení dodatečných prostupů, přesných kotevních otvorů či odvodňovací a jiné vrty.

Vrty je možné provádět v železobetonových a betonových konstrukcích. Dále v cihlovém, kamenném zdivu a ostatním stavebním materiálu.

Podlévání patek

    

Podléváme patky materiály na bázi cementů či epoxidů. Pevnost zálivkových směsí až 100 MPa, možné podlévat prostory minimálních rozměrů až cca 1mm.