• Thomayerova nemocnice Praha

    Sanace Thomayerovy nemocnice pavilonů A1 a A2.

    Byly provedeny liniové i plošné injektáže proti vzlínající vlhkosti, aplikace hydroizolační minérální stěrky a omítek uvnitř budovy. Na vně budovy izolační stěrky v kombinaci s hydroizolační fólií a rovněž nanesení omítek a štuků.

    Provedeno materiály výrobce Remmers.

    Objednatel: SYNER s.r.o.

    Read More