• Ejpovice - stříkané hydroizolace

  Střikané izolace na vjedovém portálu levého tubusu.

  Použití stříkané hydroizolační membrány BASF Masterseal 345 z důvodu členitosti konstrukce.

  Objednatel: Metrostav D5

  Read More

 • Thomayerova nemocnice Praha

  Sanace Thomayerovy nemocnice pavilonů A1 a A2.

  Byly provedeny liniové i plošné injektáže proti vzlínající vlhkosti, aplikace hydroizolační minérální stěrky a omítek uvnitř budovy. Na vně budovy izolační stěrky v kombinaci s hydroizolační fólií a rovněž nanesení omítek a štuků.

  Provedeno materiály výrobce Remmers.

  Objednatel: SYNER s.r.o.

  Read More