Střikané izolace na vjedovém portálu levého tubusu.

Použití stříkané hydroizolační membrány BASF Masterseal 345 z důvodu členitosti konstrukce.

Objednatel: Metrostav D5