• Podlévání ocelových patek

    Podlití celkem 13 ks ocelových patek ocelové konstrukce, které se plošně podlévaly pro dokonalé spolupůsobění s nosnou betonovou deskou.

    Stavba: CITY DECO Pankrác

    Read More