Podlití celkem 13 ks ocelových patek ocelové konstrukce, které se plošně podlévaly pro dokonalé spolupůsobění s nosnou betonovou deskou.

Stavba: CITY DECO Pankrác