Sanace a hydroizolace soklu pavilonu A4 Thimayerovy nemocnice.

Součástí bylo provedení zemních prací a finální úpravy asfaltových a dlážděných povrchů.