Sanace malé vodní elektrárny Spálov společnosti ČEZ.

Práce zahrnovaly vysokotlaké otryskání, sanace betonových a kamenných ploch s finálními nátěry materiály MAPEI.