Zajištění 350m2 stavební jámy, kombinací zápor s výdřevou a injektovanými svorníky a stříkaných betonů.

 

Soukromý investor