660 m2 stříkaných betonů opěrné stěny nově budovaného pavilonu Rehabilitační nemocnice Beroun, výdřeva záporového pažení v rozsahu 400 m2