Záporové pažení kotvené svorníky IBO R32 a R51.

Založení křídel mostu na mikropilotách. 22ks tr 89/10 dl. 8m