Provedení vrtů pro následnou injektáž opěry a pilíře mostu, Vlastějovice.

Investor: SŽDC a.s.